Strefa gier i zabaw

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Pałamar
Termin: czwartek 8:55 – 9:40
Sala: 113
Klasa: 2c

Zajęcia rozwijające zainteresowania dla klasy 2c to zabawy i gry mające na celu:
– pobudzanie w dzieciach ciekawości i radości z nabywania nowych doświadczeń,
– wyrównywanie poziomu między liderami w klasie, a osobami mniej aktywnymi,
– trenowanie przez dzieci zdolności psychospołecznych,
– wprowadzenie nowych norm zachowania i komunikacji między nimi.