Sportowy konkurs fotograficzny

Nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają do zapoznania się z informacją i wzięcia udziału w: Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Covidowo, ale sportowo”

Zapraszamy wszystkich chętnych: uczennice i uczniów z klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym “Covidowo, ale sportowo”

Do konkursu chętni uczniowie zgłaszają jedną pracę z kolażem zdjęć (minimum 3, a maksymalnie 5 zdjęć) zrobionych podczas ulubionych czynności o charakterze sportowym lub rekreacyjnym wykonywanych w domu, na powietrzu podczas pandemii Covid – 19.

Termin wysyłania prac:
do 25.02.2021r. do godziny 20.00.

Prace należy przesłać w formacie JPG lub PDF na adres e-mailowy: covidowo.ale.sportowo@gmail.com

Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów konkursu.

Szczegóły w Regulaminie na stronie :

Covidowo, ale sportowo

Warunkiem przyjęcia i opublikowania zdjęcia konkursowego jest zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie i zgoda na upublicznienie danych osobowych na stronie Ogrody Jordanowskiego Nr2 (załącznik 2 w regulaminie).
Podpisany skan zgody prosimy przesłać na adres e-milowy wraz z pracami: covidowo.ale.sportowo@gmail.com

Informacje szczegółowe dla zainteresowanych można także uzyskać pod tel: 61 847 36 27

Pamiętajcie SPORT TO ZDROWIE!
Zachęcamy i sportowo pozdrawiamy:)
Nauczyciele wychowania fizycznego:
Agnieszka Kubaczyk
Tomasz Ledzianowski
Mariola Petrych