SKS dziewcząt

Nauczyciel prowadząca: Mariola Petrych
Termin:
wtorek godz. 14.45 – 15.30 – klasy 4 (mała sala gimnastyczna)
wtorek godz. 15.30 – 16.15 – klasy 5 i 6 (mała sala gimnastyczna)
środa godz. 13.40 – 14.25 – klasy 4 i 5 (duża sala gimnastyczna)
środa godz. 14.25 – 15.10 – klasy 6 (mała sala gimnastyczna)
środa godz. 15.10 – 16.00 – klasy 6, 7 i 8 (duża sala gimnastyczna)

– Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego pt. „WALCZYMY ZAWSZE FAIR- PLAY” adresowane są do wszystkich chętnych dziewcząt klas 4, 5, 6, 7 i 8.
– Zajęcia są nieodpłatne i mają na celu rozwijać zainteresowanie sportem jako formą miłego spędzania czasu, podnosić sprawność fizyczną, motoryczną, rozwijać i doskonalić umiejętności ruchowe w różnych dyscyplinach i grach sportowych.
– W ramach zajęć SKS-u doskonalimy elementy techniczne i taktyczne w piłce ręcznej, piłce koszykowej, piłce siatkowej, unihoku, piłce nożnej, ringo oraz przygotowujemy się do reprezentowania szkoły w zawodach np. biegach przełajowych.
– Zajęcia prowadzone są również przy muzyce i mają na celu rozwijać zainteresowanie tańcem, muzyką i ćwiczeniami do muzyki, jako formą miłego spędzania wolnego czasu.
– Plan godzinowy SKS-u jest formą umowną. Chętne dziewczynki, które chciałyby dodatkowo ćwiczyć, mogą korzystać z godzin przydzielonych innym klasom.