Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Drogie Uczennice i drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice uczniów klas II – VIII,

serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie 1 września o godzinie 8.00 na dziedzińcu szkolnym. Następnie uczniowie spotkają się z wychowawcą w sali lekcyjnej.

Zapisy do świetlicy szkolnej:

Rodziców uczniów klas II-III prosimy o informacje w Librusie do Pani Agnieszki Lesickiej do dnia 31 sierpnia br. o chęci zapisania dziecka do świetlicy szkolnej.

Zainteresowane osoby prosimy o wydrukowanie poniższych dokumentów oraz zwrot wypełnionych kart w dniu 2 września. Uczniowie powinni oddać karty wychowawcy klasy lub wychowawcy świetlicy.

Załącznik 1
Załącznik 2

Z wielką radością czekamy na spotkanie z Wami
Dyrekcja szkoły, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły