Regulamin szkolnego konkursu plastycznego ,,BOMBKA CHOINKOWA’’

Drodzy Uczniowie, zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „BOMBKA CHOINKOWA”. Jako, że magiczno-świątecznego czasu nie możemy przeżywać wspólnie, chętnych uczestników konkursu zachęcamy do przyniesienia wykonanej bombki do szkoły, by móc razem chociaż w symboliczny sposób, poczuć nastrój świąt w szkole.

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– kultywowanie tradycji tworzenia własnoręcznie wykonanych bombek;
– rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci inspirowanej świętami Bożego Narodzenia;
– kształtowanie wyobraźni, kreatywności i poczucia estetyki.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-III.

Zasady konkursu:

– uczestnik ma za zadanie wykonać bombkę bożonarodzeniową, wykonaną w przestrzennym
formacie z wykorzystaniem dowolnego tworzywa/materiału;
– każda bombka choinkowa musi posiadać zawieszkę, by móc ją zawiesić na choince;
– prace należy zgłaszać drogą elektroniczną, poprzez przesłanie zdjęcia wykonanej bombki na adres:
anita.orzechowska@sp89poznan.edu.pl.

Kryteria oceniania prac:
– zgodność z tematem;
– walory artystyczne;
– pomysłowość;
– wykorzystane materiały;
– estetyka.

Termin konkursu:
Od 01.12.2020 r. do 15.12.2020 r.
Prace należy przesłać w wyznaczonym terminie do koordynatora konkursu.
18.12. 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej SP89 w zakładce konkursy.

Komisja konkursowa/jury:
Anita Orzechowska
Sylwia Wiśniewska

Nagrody:

Dyplomy, nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska