REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy:
uczniowie klas IV-VIII.

Cele konkursu:
– propagowanie znajomości polskiej ortografii i interpunkcji;
– doskonalenie umiejętności poprawnego zapisu;
– stwarzanie możliwości zdrowej rywalizacji.

Zasady konkursu:
– uczestnicy piszą dyktando konkursowe;
– komisja konkursowa wyłania z każdego poziomu klas autora pracy bezbłędnej lub z najmniejszą liczbą błędów ortograficznych i interpunkcyjnych;
– w przypadku dwóch lub więcej prac bezbłędnych lub z taka samą liczbą błędów, ich autorzy piszą dodatkowy tekst, który wyłoni zwycięzcę.

Termin:
– piątek 26 maja 2023 roku,
– klasy IV – druga godzina lekcyjna (Małgorzata Graczyk-Kowalska),
– klasy V – szósta godzina lekcyjna (Magdalena Prusinowska),
– klasy VI – czwarta godzina lekcyjna (Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk),
– klasy VII – piąta godzina lekcyjna (Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk),
– klasy VIII – szósta godzina lekcyjna (Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk).

Komisja konkursowa:
Magdalena Prusinowska, Maria Czekalska, Małgorzata Graczyk-Kowalska, Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk.

Koordynator konkursu:
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk.
Wyniki zostaną podane 31 maja 2023 roku.

Nagrody:
– zwycięzcy z każdego poziomu klas otrzymają dyplom oraz drobną nagrodę rzeczową.