REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

1. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu;

2. Uczestnicy:

uczniowie klas IV-VIII;

3. Cele konkursu:
– propagowanie znajomości polskiej ortografii i interpunkcji,
– doskonalenie umiejętności poprawnego zapisu,
– wyłonienie ucznia-reprezentanta szkoły w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym Szkół Podstawowych Miasta Poznania;

4. Zasady konkursu:
– uczestnicy piszą dyktando konkursowe,
– komisja konkursowa wyłania z każdego poziomu klas autora pracy bezbłędnej lub z najmniejszą liczbą błędów ortograficznych i interpunkcyjnych,
– w przypadku dwóch lub więcej prac bezbłędnych lub z taka samą liczba błędów, ich autorzy piszą dodatkowy tekst, który wyłoni zwycięzcę;

5. Termin:
– poniedziałek 16 marca 2020 roku,
– klasy IV – druga godzina lekcyjna (Maria Czekalska),
– klasy V – szósta godzina lekcyjna (Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk),
– klasy VI – szósta godzina lekcyjna (Magdalena Prusinowska),
– klasy VII-VIII – trzecia godzina lekcyjna (Joanna Kramer);

6. Komisja konkursowa:
Magdalena Prusinowska, Maria Czekalska, Joanna Kramer, Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk;

7. Koordynator konkursu:
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk;

8. Wyniki zostaną podane 20 marca 2020 roku, zwycięzcy będę reprezentować szkołę podczas etapu rejonowego Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Miasta Poznania, który odbędzie się 2 kwietnia 2020 roku;

9. Nagrody:
– wszyscy uczestnicy otrzymają +5 pkt. w kategorii „zachowanie”,
– autorzy prac bezbłędnych i zawierający 1 błąd ortograficzny otrzymają cząstkową ocenę celującą z języka polskiego,
– autorzy prac zawierających nie więcej niż 4 błędy ortograficzne otrzymają cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka polskiego,
– zwycięzcy z każdego poziomu klas otrzymają dyplom oraz drobną nagrodę rzeczową.