Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego “Pod(różne) zakamarki”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– Rozwijanie wśród młodych krajoznawców pasji do poznawania ciekawych miejsc w kraju lub poza jego granicami.
– Propagowanie pasji fotografowania, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
– Wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.
– Prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VIII

Zasady konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna krajobrazu, ludzi, przyrody, architektury, różnych form wypoczynku, w których uczestnicy konkursu brali udział, podziwiali, zwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży – przedstawiając otoczenie z ciekawej, nietuzinkowej perspektywy.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – przesłanie fotografii do koordynatora konkursu na adres: anita.orzechowska@sp89poznan.edu.pl
Termin 14.09.2023 r. – 21.09.2023 r.
II etap – głosowanie za pośrednictwem padleta na zgłoszone do konkursu fotografie.
Termin 22.09.2023 r. do 28.09.2023 r.
Uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię wraz z podaniem miejsca/nazwy miejscowości w której wykonał fotografię oraz danych osoby zgłaszającej tj. imię, nazwisko ucznia/uczennicy, klasa.
Zwycięzcą zostanie uczestnik, którego fotografia zdobyła największą liczbę oddanych głosów.
W konkursie nie będą oceniane zdjęcia pobrane ze stron internetowych lub przerobione za pomocą programów typu “Photoshop”.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą na upublicznianie prac na stronie internetowej Organizatora wraz z danymi osobowymi.

Kryteria oceniania prac:
Zgodność z tematem konkursu.

Termin konkursu:
14.09.2023 r. do 28.09.2023 r.

Ogłoszenie wyników:
29.09.2023 r. na stronie internetowej SP89 w zakładce “KONKURSY”.

Nagrody:
Dyplom i nagroda rzeczowa dla zwycięzcy.

Komisja konkursowa:
Anita Orzechowska
Agnieszka Pałamar
Sylwia Wiśniewska

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska