Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego ,,Projekt okładki mojej ulubionej lektury szkolnej’’

Organizator konkursu:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko w Celinach.

Cele:

– wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych;
– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej;
– promowanie czytelnictwa.

Forma:
Technika pracy dowolna – płaska, w formacie A3.
Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VIII.

Zasady konkursu:
– zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu okładki wybranej książki, która figuruje
w kanonie lektur obowiązujących w szkole podstawowej;
– każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, dokładny
adres placówki wraz z telefonem, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (metryczkę
prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami lub na komputerze i umieścić z przodu pracy w jej
lewym dolnym rogu;
– prace ocenianie będą w następujących kategoriach wiekowych:
a) dzieci z klasy IV-VI
b) dzieci z klas VII-VIII

Termin:
Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy górnej do dnia 13.02.2020 r. wraz z dołączoną zgodą opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę, na wykorzystanie jego danych osobowych w czasie wystawy prac w Publicznej Szkole Podstawowej w Celinach. Bez tego dokumentu praca ulegnie dyskwalifikacji.

Opiekunowie konkursu:
Anita Orzechowska
Anita Socha