Regulamin ogólnopolskiego konkursu FIGLARNY MIŚ

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– zachęcenie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu wraz z rodziną;
– pobudzanie dziecięcej wyobraźni;
– rozwijanie umiejętności plastyczno-manualnych,
– promowanie twórczych dokonań młodych artystów;
– integracja rodzinna.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VI.

Zasady konkursu:
– konkurs polega na wspólnym, rodzinnym wykonaniu przestrzennego MISIA z dowolnego materiału;
– wielkość MISIA mierzona sercem autora;
– każda szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić dowolną ilość prac;
– prace należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez przesłanie zdjęcia wykonanego MISIA
na adres: anita.orzechowska@sp89poznan.edu.pl.
– zdjęcie MISIA musi być wykonane tak, aby było wyraźne, ostre i czytelne, a kolory na zdjęciu były jak
najbliższe oryginałowi.

Kryteria oceniania prac:
– zgodność z tematem konkursu;
– oryginalność;
– pomysłowość;
– wykorzystane materiały;
– estetyka pracy.

Termin konkursu:
Od 12.10.2020 do 09.11.2020 r.
Prace należy przesłać w wyznaczonym terminie do koordynatora konkursu.
20.11. 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej SP 89 w Poznaniu.

Komisja konkursowa/jury:
Anita Orzechowska
Katarzyna Bykowska

Nagrody:
Dyplomy, nagrody rzeczowe.