Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego ,,Poznań i okolice…miejsca warte zobaczenia’’

Organizator konkursu:
Wychowawcy świetlicy SP nr 85 im. Kawalerów Maltańskich w Poznaniu.

Cele:

– rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej uczniów;
– zainteresowanie niekonwencjonalnymi metodami wykonania prac i umożliwienie
prezentacji dokonań uczestników.

Forma:
– forma, wielkość, technika dowolna.

Uczestnicy:
– uczniowie klas I-III uczęszczający do świetlicy szkolnej;
– prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo.

Zasady konkursu:

– szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac;
– prace powinny być opatrzone metryczką: pieczęć szkoły, imię i nazwisko nauczyciela-
opiekuna, imię i nazwisko ucznia/uczniów i klasę.
– nadesłane prace oceni komisja składająca się z wychowawców świetlicy;
– komisja będzie brała pod uwagę pomysłowość, oryginalność pracy, staranność i estetykę
wykonania.

Opiekunowie konkursu:
Anita Orzechowska
Anita Socha

Nagrody:
Organizator gwarantuje:
– nagrody za I, II, III miejsce;
– wystawę prac w SP 85.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia prac konkursowych w SP nr 85 w Poznaniu (po zakończonym konkursie).

Prace należy dostarczyć do świetlicy górnej do dnia 25.11.2019 r.