Regulamin konkursu “Włos z ogona jednorożca, pióro feniksa i włókno ze smoczego serca, czyli różdżka czarodzieja”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
– propagowanie czytania jako ciekawej formy spędzania czasu;
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
– doskonalenie sprawności manualnej.

Uczestnicy:

uczniowie klas 4-8.

Zasady konkursu:
– Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową – różdżkę wykonaną w formie przestrzennej, fotografuje ją oraz załącza krótki opis zawierający informacje na temat zastosowanego rdzenia, rodzaju drewna, elastyczności i długości oraz dziedziny magii, w której różdżka będzie się najlepiej sprawdzać.
– Dostarczone prace stają się własnością organizatora.
– Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć prac na stronie internetowej szkoły.

Forma i technika pracy:
– praca wykonana dowolną techniką przestrzenną.

Kryteria oceniania prac:
– zgodność z zasadami zawartymi w regulaminie;
– pomysłowość i kreatywność;
– estetyka wykonania;
– samodzielność.

Termin i miejsce konkursu:
– zdjęcia i opisy prac należy dostarczyć do 29.05.2022 r., przesyłając je na adres mailowy: hanna.jasiczak@sp89poznan.edu.pl;
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 01.06.2022 r. na stronie internetowej szkoły, w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Komisja konkursowa:
Maria Czekalska
Magdalena Prusinowska
Anna Skorupska
Joanna Weremko Witkowska

Nagrody:
Dla zwycięzców konkursu (trzy najlepsze prace) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Hanna Jasiczak