Regulamin konkursu “Mandragora, czyli zielarski sukces początkującego czarodzieja”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
– propagowanie czytania jako ciekawej formy spędzania czasu;
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
– doskonalenie sprawności manualnej.

Uczestnicy:
uczniowie klas 1-3.

Zasady konkursu:
– Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową – mandragorę wykonaną w formie przestrzennej.
– Dostarczone prace stają się własnością organizatora.
– Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć prac na stronie internetowej szkoły.

Forma i technika pracy:
– praca wykonana dowolną techniką przestrzenną.

Kryteria oceniania prac:
– zgodność z zasadami zawartymi w regulaminie;
– pomysłowość i kreatywność;
– estetyka wykonania;
– samodzielność.

Termin i miejsce konkursu:
– prace należy dostarczyć do godziny 10:00, 30.05.2022 r., do biblioteki szkolnej;
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 01.06.2022 r. na stronie internetowej szkoły, w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Komisja konkursowa:
Maria Czekalska
Magdalena Prusinowska
Anna Skorupska
Joanna Weremko Witkowska

Nagrody:
Dla zwycięzców konkursu (trzy najlepsze prace) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Hanna Jasiczak