Regulamin konkursu „Łamigłówki supergłówki”

Regulamin konkursu
Łamigłówki supergłówki

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– rozwijanie logicznego myślenia;
– rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni;
– umożliwianie uczniom wykazania się wszechstronnością umysłu w tworzeniu oraz rozwiązywaniu różnorodnych łamigłówek, quizów, rebusów, krzyżówek, szyfrówek, zagadek itp.;
– możliwość rywalizacji oraz zaprezentowania swoich umiejętności.

Uczestnicy:
– uczniowie klas II – VI.

Zasady konkursu:
Część I – Najciekawsza łamigłówka
– Zadaniem uczestników jest przygotowanie/opracowanie tzw. „łamigłówki” (składającej się z odpowiednio ułożonych rysunków, napisów lub znaków, której rozwiązanie doprowadzi do odczytania zaszyfrowanego hasła) o dowolnej, wybranej przez siebie tematyce. Może być to rebus, wykreślanka, quiz, zagadka, szyfrówka itp.
– Opracowane zadania muszą zawierać tytuł lub krótki opis wskazujący na rodzaj łamigłówki (jeżeli przygotowane zadanie tego wymaga, łamigłówka może zawierać polecenie).
– Podczas zgłaszania pracy konkursowej (w treści wiadomości) uczestnicy przesyłają koordynatorowi rozwiązanie opracowanej przez siebie łamigłówki.
– Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną opracowaną samodzielnie, wcześniej niepublikowaną łamigłówkę.

Część II – Mistrz super łamigłówek
– Zadaniem uczestników będzie poprawne rozwiązanie jak największej ilości łamigłówek.
– W terminie od 1 lutego do 7 lutego 2021 roku w aplikacji Padlet pod nazwą „Mistrz super łamigłówek” będą dostępne zadania do rozwiązania.
– Link do stworzonej przez organizatora konkursu tablicy będzie dostępny w ogłoszeniach na Librusie oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Konkursy”.
– Udostępniony zestaw będzie składał się zarówno z najciekawszych prac nadesłanych w pierwszym etapie konkursu jak i propozycji organizatorów. Każde zadanie zostanie opatrzone numerem, który będzie zobowiązujący podczas nadsyłania rozwiązań łamigłówek.
– Wygrywa 5 osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania największej ilości zadań.
Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację zgłoszonych prac na stronie internetowej szkoły oraz w aplikacji Padlet.
Uwaga! Aby wziąć udział w II części konkursu NIE jest wymagany udział w jego I części. Jednak udział w I etapie konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie zgłoszonej pracy w jego II etapie.

Forma i technika pracy:
Praca może być wykonana w dowolny sposób, dowolną techniką (ważne, aby była czytelna) – liczymy na Waszą kreatywność!

Terminy konkursu:
– I część:
• od 18.01.2021 r. do 27.01.2021 r.
• Prace należy przesłać na adres mailowy katarzyna.bykowska@sp89poznan.edu.pl do dnia 27.01.2021 r.
• W tytule wiadomości proszę wpisać: „Konkurs CZĘŚĆ I”
– II część:
• Od 1.02.2021 r. do 07.02.2021 r.
• Rozwiązania zadań (łamigłówek, rebusów, krzyżówek, quizów itp.) należy przesłać na adres mailowy katarzyna.bykowska@sp89poznan.edu.pl do dnia 07.02.2021 r.
• W tytule wiadomości proszę wpisać: „Konkurs CZĘŚĆ II”.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki I oraz II części konkursu zostaną udostępnione dnia 09.02.2021 r. na stronie internetowej szkoły (w zakładce „Konkursy”) oraz w ogłoszeniach na platformie Librus.

Kryteria ocen:
„Najciekawsza łamigłówka”:
– poprawność merytoryczna;
– zgodność z tematyką i zasadami konkursu;
– pomysłowość i kreatywność;
– samodzielność wykonania.
„Mistrz super łamigłówek”:
– prawidłowe rozwiązanie jak największej ilości zadań (łamigłówek, rebusów, krzyżówek, quizów itp.);
– kolejność nadesłania prawidłowych rozwiązań.

Komisja konkursowa/jury:
Katarzyna Bykowska
Martyna Winkowska

Nagrody:
– dyplomy dla wszystkich uczestników;
– nagrody rzeczowe dla miejsc I, II, III za I część konkursu;
– nagrody rzeczowe dla 5 zwycięzców w II części konkursu.
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe zostaną wręczone uczniom po powrocie do szkoły.

Koordynator konkursu:
Katarzyna Bykowska