Regulamin konkursu fotograficznego „Kolory lata i jesieni”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:

• Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań w dziedzinie fotografii
• Rozbudzanie kreatywności i pomysłowości (podejście do realizacji tematu)
• Rozbudzanie spostrzegawczości, obserwacji otoczenia, zachęcenie do fotograficznego spojrzenia na przyrodę

Uczestnicy:
• uczniowie klas 1-8 w 2 kategoriach:
klasy 1-4
klasy 5-8

Zasady konkursu:
• Motywem przewodnim zdjęć jest kolor. Zdjęcia wiążą się z okresem lata lub jesieni w przyrodzie. Mogą przedstawiać zarówno pejzaż jak i zbliżenie na detal, np. liść, kwiat itp. Przyroda jest w roli głównej, mogą się jednak pojawić elementy wykonane ręką człowieka, np. budynki będące elementem pejzażu.
• Uczeń przesyła drogą mailową maksymalnie 3 zdjęcia na adres: pawel.szuszkiewicz@sp89poznan.edu.pl
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców na upublicznienie pracy/prac fotograficznych dziecka na stronie internetowej szkoły.

Forma i technika pracy:
• fotografie mogą być wykonane zarówno aparatem fotograficznym (np. cyfrowym), jak i telefonem

Kryteria oceniania prac:
• pomysłowość
• zgodność z tematyką konkursu

Termin i miejsce konkursu:
• fotografie należy przesłać do 27 listopada 2020r
• zdjęcia zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły w zakładce GALERIA, w dniu 2 grudnia 2020r.

Komisja konkursowa/jury:
• Paweł Szuszkiewicz, Agata Majchrowska, Dorota Fornalczyk, Maria Czekalska

Nagrody:
• dyplomy dla wszystkich uczestników
• nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3 w obu kategoriach wiekowych

Serdecznie zapraszamy do udziału!:)

Koordynator:
Paweł Szuszkiewicz