Regulamin konkursu „Ekosierściuch” w ramach projektu „Zwierząt prawa-nasza sprawa”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
• rozwijanie twórczej kreatywności uczniów, przy wykorzystaniu materiałów z recyklingu

Uczestnicy:
• uczniowie klas 1-8 w 2 kategoriach wiekowych: 1-4 oraz 5-8

Zasady konkursu:
• udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców na upublicznienie wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły
• uczeń przygotowuje strój wybranego przez siebie, dowolnego zwierzęcia (tytuł konkursu nie zobowiązuje do wybierania wyłącznie zwierzaka
z sierścią)
• prezentacja strojów będzie zorganizowana zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa w okresie pandemii
• Proponowane formy prezentacji:
– pokaz strojów na forum klasy
– prezentacja strojów na przerwach
– wykonanie zdjęć oraz nagrań uczestników konkursu oraz zamieszczenie ich na stronie szkoły
– uczniowie z młodszej grupy wiekowej mogą tworzyć strój z pomocą rodziców

Forma i technika pracy:
• dowolna, może być mieszana, z wykorzystaniem przynajmniej jednego materiału z recyklingu

Kryteria oceniania prac:
• pomysłowość i estetyka wykonania
• ciekawa prezentacja swojego stroju w wyznaczonym dniu

Termin i miejsce konkursu:

• prezentacja odbędzie się 23 października 2020r.
• stroje należy mieć ze sobą w szkole, w dniu konkursu
• 30 października 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły

Komisja konkursowa:
nauczyciele współpracujący przy projekcie „Zwierząt prawa-nasza sprawa”.
Państwo:
Beata Olszewska, Anna Szymczak, Maria Czekalska, Dorota Fornalczyk, Mariola Petrych, Agnieszka Brząkała, Mirosława Jaszczak, Iwona Henkel-Michalak, Ewa Martinek, Monika Opielska, Krzysztof Derejski
oraz Agata Majchrowska – koordynator konkursu

Nagrody:
• Dyplomy, nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3 w każdej kategorii wiekowej
• w klasach 4-8 punkty dodatnie w ramach pochwały za udział w konkursie
• w klasach 4-7 ocena celująca z plastyki

Serdecznie zapraszamy do udziału!:)

koordynator: Agata Majchrowska