Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca – p. Beata Oryl-Stroińska
Z-ca – p. Agnieszka Jankowska
Skarbnik – p. Małgorzata Korus
Sekretarz – p. Katarzyna Jaworska

Składka na Radę Rodziców: 30 zł od rodziny
Fundusz remontowy: 30 zł od rodziny

Kontakt
rada.rodzicow.sp89@wp.pl