Kodowanie na dywanie

Nauczyciel prowadzący: Izabela Gosik
Termin: wtorek 10″50 – 11:35
Sala: 18
Klasa: 2a

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Ziółkowska
Termin: piątek 11:45 – 12:30
Sala: 22
Klasa: 2b

Zajęcia mają na celu rozwiązywanie zagadek i problemów w kreatywny sposób.