Programowanie na dywanie

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Pilarczyk
Termin: środa 9:50 – 10:35
Sala: 20
Klasa: 1c

Programowanie na dywanie ma za zadanie pokazać uczniom, że przy pracy z komputerem oprócz myszki i klawiatury, potrzebne jest też samodzielne działanie, a uczeń może być nie tylko biernym odbiorcą przekazywanych mu w cyfrowym świecie treści, ale też i ich aktywnym twórcą. Zajęcia z programowania służyć mają takim poszukiwaniom, które dostarczą uczniom satysfakcji z samodzielnych odkryć, pokażą im nowe horyzonty i różnorodne ścieżki myślenia. Taka właśnie idea przyświeca temu projektowi.
Podczas tych zajęć uczniowie będą kształcić wiele potrzebnych i przydatnych umiejętności analitycznych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, logicznemu myśleniu, będą także rozwijać logiczne myślenie, prezentować własne pomysły oraz uczyć się współpracy w grupie.