Powtórka z historii

Nauczyciel prowadzący:
Termin:
Sala:

Zajęcia dodatkowe z historii adresowane są do uczniów klas VI i VIII, którzy biorą pod uwagę możliwość wyboru historii, jako przedmiotu dodatkowego na egzaminie ósmoklasisty. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminu.