Powtórka z historii

Nauczyciel prowadzący: Krzysztof Derejski
Termin: czwartek 15:45 – 16:30
Sala: 202

Zajęcia dodatkowe z historii adresowane są do uczniów klas VI i VIII, którzy biorą pod uwagę możliwość wyboru historii, jako przedmiotu dodatkowego na egzaminie ósmoklasisty. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminu.