Podziękowanie za udział w Świątecznej Zbiórce Żywności

Wielkie podziękowanie dla Społeczności Szkolnej za tak duży udział w Świątecznej Zbiórce Żywności.
Gorąco dziękujemy wszystkim Darczyńcom za olbrzymią hojność, w imieniu potrzebujących, którzy zostaną obdarowani.
W dniu 18 grudnia br. (ok. godz. 12.00), dary zostały przekazane do Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.
Żywność przyniesiona później, zostanie dostarczona do WOOPCK w najbliższy wtorek.

Z najlepszymi Świątecznymi i Noworocznymi Życzeniami
Dorota Fornalczyk
opiekunka Szkolnego Koła PCK