Pix2019 Programming Challenge PL

Inicjator konkursu:
eduLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14b, 02-676, Warszawa (KRS: 0000652777, NIP: 5213759585, REGON: 366084708)

Cele konkursu:
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– zachęcanie do nauki programowania,
– rozprzestrzenianie idei nauki przez Internet,
– rozszerzenie wiedzy na temat możliwości edukacyjnych komputera.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
1. Konkurs Pix2019 Programming Challenge PL – Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu – rozegrany zostanie w trzech etapach (Eliminacje, Półfinały i Finały):
a) I etap (Eliminacje) będzie trwał od 25 listopada godz 9:00 do 29 listopada godz. 21:00 (samodzielne rozwiązywanie zadań),
b) II etap (Półfinały) odbędzie się 5 grudnia w godz. 9:00 – 21:00 (do przeprowadzenia konkursu udostępniona zostanie sala 107),
c) III etap (Finały) będzie trwał 13 grudnia godz. 13:00 (Aula Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu).
2. Do konkursu może przystąpić nieograniczona liczba uczniów.
3. Uczestnicy są podzieleni na 3 kategorie wiekowe:
a) uczniowie urodzeni w latach 2009-2013 – kat. „Rookie”,
b) uczniowie urodzeni w latach 2004-2008 – kat. „Skilled”,
c) uczniowie urodzeni w latach 1999-2003 – kat. „Master.
4. Podczas trwania każdej z eliminacji w aplikacji PixBlocks zostanie udostępniony zestaw zadań do rozwiązania. Zadania zostaną przygotowane osobno dla każdej z kategorii wiekowych.
5. W Eliminacjach biorą udział wszyscy, którzy przystąpili do konkursu. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie dostępu do aplikacji PixBlocks oraz rejestracja w aplikacji PixBlocks dostępnej na stronie internetowej: http://pixchallenge.org/konkurs/. Organizatorzy będą przyjmować wyłącznie zgłoszenia indywidualne. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 listopada 2019 roku do godziny 23:59.
6. Wyniki Eliminacji zostaną ogłoszone 2 grudnia 2019 roku o godz. 16:00 na stronie internetowej konkursu (pixchallenge.org).
7. W Półfinałach biorą udział uczestnicy, którzy w Eliminacjach rozwiązali poprawnie minimum 75% zadań.
8. Podczas Półfinałów istotny będzie czas! Jeśli dwóch lub więcej uczestników rozwiąże poprawnie taką samą liczbę zadań, zwycięży ten, który zrobi to najszybciej! Czas liczony będzie od 8:00 do momentu zakończenia rozwiązywania wszystkich zadań.
9. Wyniki Półfinałów zostaną ogłoszone 9 grudnia 2019 roku o godz. 16:00 na stronie internetowej konkursu (pixchallenge.org).
10. Trzydziestu najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej dostaje się do Finału!
11. Podczas Finałów istotny będzie czas! Jeśli dwóch lub więcej uczestników rozwiążę poprawnie taką samą liczbę zadań, zwycięży ten, który zrobi to najszybciej! Czas liczony będzie od momentu udostępnienia zadań finałowych przez organizatora do momentu zakończenia rozwiązywania wszystkich zadań.
13. Organizator w trakcie Finałów za pośrednictwem aplikacji PixBlocks udostępni Uczestnikom 20 Zadań (osobno dla każdej z grup wiekowych).
14. Organizator bezpośrednio po zakończeniu Finałów 13 grudnia o godzinie 15:00 wyłoni pięciu najlepszych uczestników w każdej z kategorii wiekowych i wręczy im nagrody.
9. Uczniowie, którzy chcą reprezentować w mistrzostwach Szkołę Podstawową nr 89 w Poznaniu powinny poinformować o tym nauczyciela informatyki (szkolnych koordynatorów konkursów), przynieść podpisane przez rodziców/opiekunów zgody na udział w konkursie oraz dołączyć do klasy wpisując otrzymany od nauczyciela kod.
Zgoda jest częścią regulaminu zamieszczonego na stronie: http://pixchallenge.org/files/regulamin_pl.pdf

Koordynatorzy konkursu:
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak

Nagrody:
Każdy z finalistów konkursu Pix2019 otrzyma dyplom, a 3 najlepszych finalistów spośród każdej z grup wiekowych otrzyma nagrody

Załącznik:
https://pixchallenge.org/konkurs//