Pepiniera ART

Prowadzący: Anita Orzechowska, Anita Socha
Termin: czwartek
Godzina: 10:35-11:35
Uczniowie klasy pierwszej
Sala: świetlica górna

Pepiniera ART to kółko powstałe z myślą o pierwszakach, którzy wykazują zainteresowania tą dziedziną aktywności, czerpią zadowolenie z faktu tworzenia prac plastycznych oraz wykazują chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. Założeniem kółka jest oparcie zajęć na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi. Starając się, by działalność kółka była efektywna i mobilizująca do dalszego działania będziemy kierować się następującymi zasadami:
• unikanie monotonności poprzez wprowadzanie nowych, ciekawych, oryginalnych zadań i technik plastycznych;
• racjonalne planowanie tak by nie przemęczyć dzieci podczas zajęć i zapewnić im swobodę wypowiedzi, przemyślenia i przeżycia istoty zadania plastycznego;
• stworzenie odpowiedniego klimatu sprzyjającego pracy twórczej, w szczególności zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa, akceptacji i uznania;
• organizowanie zajęć w budynku szkoły oraz w plenerze, wykorzystując walory krajobrazowe otoczenia w każdej porze roku.