PBO – Czas na głosowanie!

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!!!
Prosimy o głosowanie na projekt pt. „Zakątek terapeutyczny” zgłoszony do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
Głosować można za pośrednictwem Internetu w dniach od 27 września do 21 października do godz. 12:00 lub w punkcie stacjonarnym z fachową pomocą, w SP89, w dniach 28 i 29 września w godz. 10:00 – 17:00.
Głosować może każdy mieszkaniec Poznania z numerem PESEL, także osoby niepełnoletnie (oczywiście za zgodą opiekunów prawnych).
Można oddać maksymalnie jeden głos na projekt ogólnomiejski i maksymalnie dwa głosy na projekty rejonowe.

Poniżej znajduje się link do głosowania na „Zakątek terapeutyczny w SP89”!!!
https://pbo2020.um.poznan.pl/i/pbo20/proposal/392-Zak%C4%85tek_Terapeutyczny