Osiemdziesiątka Dziewiątka w drodze do spełnienia marzeń chorych dzieci…

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję „Zamień kwiaty na marzenia”.
Dziękujemy Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom za wsparcie, za zaangażowanie, za okazane serce.
Wolontariusze z Klubu Wolontariusza w dniu 15.10.2020 r. dokonali podsumowania zbiórki funduszy i radośnie obwieszczają, iż …zebraliśmy kwotę 707,26 zł.
Dzięki Osiemdziesiątce Dziewiątce już wkrótce zostanie spełnione kolejne marzenie chorego dziecka.

Dziękujemy
Wolontariusze Klubu Wolontariusza
Samorząd Uczniowski