Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka Plus

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Amermedia Sp. z o.o.

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci,
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych;
– możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 3-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 8.11.2019r. Konkurs ma formę testu, który przygotowany jest w ten sposób, aby uczeń bez pośpiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. W czasie konkursu nie wolno używać kalkulatorów. Uczniowie przenoszą odpowiedzi na karty odpowiedzi, które wysyłane są w dniu konkursu do inicjatora. Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem
Konkurs ma kilka kategorii, w zależności od klasy, w której uczy się uczestnik:
– kategoria Podstawowa 3
– kategoria Podstawowa 4
– kategoria Podstawowa 5
– kategoria Podstawowa 6
– kategoria Podstawowa 7
– kategoria Podstawowa 8
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału u nauczyciela matematyki (kl.4-8) lub wychowawcy (kl. 3) i opłacili koszt wydawnictwa „Najwięksi Malarze Świata” w cenie 9,30 zł w terminie do 11.10.2019r.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.
Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów.
Miano:
– laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalną liczbą 100 pkt.
– laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt.
– laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt.
– laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt.
– laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt.
– laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

Wyniki drogą pocztową trafią do szkoły do dnia 10.01.2020 r.

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 8.11.2019r. (piątek).

Nagrody:
Wśród laureatów I stopnia z wyróżnieniem (z całej Polski) zostaną rozlosowane nagrody główne, dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów (100), otrzyma zestaw trzech płyt z serii „Dziki Świat Zwierząt”
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i zakupione wydawnictwo „Najwięksi Malarze Świata”

Koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Anna Kęsa
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak