OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAC WYKONANYCH TECHNIKĄ ORIGAMI

I. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu,

II. Inicjator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie, ul. Melchiora Wańkowicza 11,

III. Cele konkursu:
• rozwijanie umiejętności posługiwania się techniką origami;
• rozwijanie kreatywności uczniów i postawy twórczej;
• kształtowanie wrażliwości estetycznej;
• rozbudzanie wiary dzieci we własne możliwości;
• budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych.

IV. Uczestnicy:
Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

V. Zasady konkursu:
1. Uczniowie wykonują indywidualnie pracę techniką origami z papieru (bez użycia kleju, tematyka dowolna).
2. Na wykonanie pracy uczniowie będą mieli do wykorzystania 60 min.
3. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do dnia 26.11.2021. Zapisy przyjmuje pani Paulina Kryspin oraz pani Katarzyna Bykowska za pośrednictwem wiadomości Librus lub poprzez zgłoszenie w świetlicy szkolnej.
4. Do udziału w konkursie niezbędna jest zgoda rodzica, która zostanie przekazana uczniom po przyjęciu chęci wzięcia udziału w konkursie.
5. Materiały potrzebne do wykonania origami zapewniają koordynatorzy konkursu (papier, nożyczki).
6. Wykonane prace zostaną opatrzone wizytówką zawierającą dane autora pracy. Koordynatorzy konkursu przesyłają prace konkursowe na adres organizatora.
7. Szczegóły konkursu znajduję się w załączonym regulaminie.
8. Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

VI. Terminy:
Przygotowanie prac konkursowych odbędzie się dnia 30.11.2021 o godzinie 15.00 w sali numer 21.

VII. Kryteria oceniania:
Prace konkursowe będą oceniane przez inicjatora konkursu w dwóch kategoriach wiekowych dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII.
Przy wyborze prac będą brane pod uwagę cechy takie jak: samodzielne wykonanie, estetyka pracy, forma.
Nadesłane na konkurs prace stają się własnością inicjatora konkursu.

VIII. Nagrody:
Zwycięzcy i osoby wyróżnione zostaną poinformowane o uroczystości wręczenia dyplomów i nagród poprzez kontakt ze szkołą do dnia 22.12.2021r. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach na platformie Librus.
Inicjatorzy przewidują dla zwycięzców konkursu, którzy zajęli odpowiednio I, II oraz III miejsce dyplomy i nagrody rzeczowe. Jury może także wyróżnić dowolną liczbę prac konkursowych.
Uroczystości będzie towarzyszyć wystawa wszystkich prac konkursowych na terenie SP 17 w Koszalinie zorganizowanej po rozstrzygnięciu konkursu.

IX. Koordynatorzy konkursu:
Katarzyna Bykowska
Paulina Kryspin

Załączniki:
Regulamin konkursu