Ogólnopolski konkurs etyczny ,,Inny – nie znaczy gorszy”

Osiemdziesiątka Dziewiątka zachęca uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie etycznym „Inny – nie znaczy gorszy”, którego organizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku.

Prace konkursowe należy dostarczyć do SP89 do dnia 24 lutego 2021 r. (portiernia) wraz z załączoną kartą zgłoszenia pracy do konkursu.

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu etycznego Inny nie znaczy gorszy

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu x koordynatorem konkursu, panią Anitą Orzechowską