Oferta szkoły

• realizacja programu dydaktycznego, wychowawczo-profilaktycznego z elementami psychoedukacji i kinezjologii,
• realizacja projektów dydaktycznych i wychowawczych,
• praca z uczniem zdolnym,
• działalność kół zainteresowań oraz kół sportowych we współpracy z Radą Osiedla i Radą Rodziców,
• udział uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne,
• wsparcie pedagoga i psychologa dla dzieci i rodziców oczekujących pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych,
• opieka świetlicy, w której zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych,
• możliwość korzystania z dwudaniowych obiadów i napojów przygotowywanych w szkolnej kuchni i spożywanych w grupach wiekowych,
• każda klasa posiada własną salę lekcyjną z kącikiem, w którym można zostawiać podręczniki,
• opiekę i pomoc pielęgniarki
• udział w programach „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.
Ponadto:
• nauka języka angielskiego,
• nauka języka niemieckiego,
• nauka jazdy na łyżwach w klasach pierwszych,
• nauka pływania w klasach drugich i trzecich, możliwość zdobycia karty pływackiej,
• nauka tańca,
• spotkania autorskie,
• koncerty muzyczno – edukacyjne,
• judo,
• karate,
• unihokej,
• biegi na orientację,
• gry planszowe,
• lekcje muzealne, w kinie i w teatrze,
• teatrzyki oraz imprezy kulturalne na terenie szkoły,
• wycieczki edukacyjno – krajoznawcze.