Spotkania z książką

Nauczyciel prowadzący: Joanna Weremko-Witkowska
Termin: wtorek 14:00 – 14:45,
klasy: ,
Miejsce: biblioteka

CELE:
– Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
– Promowanie zwyczaju sięgania po książkę jako formę spędzania wolnego czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.
– Zapoznanie dzieci z wartościową literaturą dziecięcą (głośne czytanie).
– Rozwijanie wyobraźni i rozbudzanie ciekawości świata.
– Zdobywanie umiejętności słuchania.
– Poszerzanie wiedzy i rozpoznawanie emocji.
– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
– Rozwijanie zdolności manualnych.

Spotkania z książką w bibliotece pozwalają dzieciom odkrywać świat, pobudzają do kreatywnego i obrazowego wyrażania swoich uczuć (prace plastyczne wykonywane podczas zajęć). Dają też radość i zadowolenie z bycia razem oraz przyjemność wspólnych rozmów i wymiany spostrzeżeń na tematy poruszane w czytanych książkach.
Atmosfera biblioteki sprzyja i uczy obcowania z książką. Łączy się tutaj wiedza z zabawą pod przyjaznym kierunkiem nauczyciela bibliotekarza.