Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 – komunikat MEiN
Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022

Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
a) zaktualizowało zakładkę dotyczącą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja_aktualnosci/2021/02/pytania-i-odpowiedzi/

b) opublikowało Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, których laureaci zwycięskich miejsc otrzymują punkty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022:
http://formularze.ko.poznan.pl/www1/zawodywiedzy/lista.php

Poniżej zamieszczamy nowy Informator o zawodach szkolnictwa branżowego:
https://www.ore.edu.pl/2020/12/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/

Poniżej prezentujemy rankingi Liceów i Techników Perspektywy 2021:
https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-liceow
https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-technikow

Drzwi otwarte w szkołach ponadpodstawowych
Zachęcamy do zapoznania się z terminami wirtualnych Drzwi otwartych planowanych do przeprowadzenia w poznańskich szkołach ponadpodstawowych w 2021 r.
Drzwi otwarte w szkołach ponadpodstawowych