Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2023/2024:

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.
– liceum ogólnokształcącego,
– technikum,
– branżowej szkoły I stopnia,
– klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych
przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.3.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zachęcamy do udziału w webinarze dotyczącym rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-zapraszamy-na-webinar,203466.html

Zwracamy uwagę, że w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 kandydat może wybrać maksymalnie 4 szkoły z Poznania i 4 szkoły z Powiatu Poznańskiego oraz dowolną liczbę klas w tych szkołach.

Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2023 r w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych oraz klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2023/2024, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych.

Uzasadnienie Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2023 r w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych oraz klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2023/2024, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych.

Informujemy, że NIE ma konieczności, aby kandydat zakładał Profil Zaufany.
Logowanie następuje za pomocą Profilu Zaufanego rodzica/opiekuna prawnego. Jeśli jednak kandydat posiada Profil Zaufany, może go wykorzystać do zalogowania się!

Drzwi otwarte w szkołach ponadpodstawowych
Drzwi otwarte

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024
Wykaz zawodów wiedzy

“System edukacji w Polsce oraz wstępne informacje o procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych” – zaproszenie na spotkanie informacyjne dla dzieci z Ukrainy oraz ich rodziców lub opiekunów
Szanowni Państwo,
W ramach działalności Punktu Poradnictwa Zawodowego dla Dzieci z Ukrainy dzialłającego przy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, zapraszamy dzieci z Ukrainy oraz ich rodziców lub opiekunów na spotkanie informacyjne: “System edukacji w Polsce oraz wstępne informacje o procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych”, które odbędzie się 22.03.2023 r. o godz. 16.30, 05.04.2023 r. o godz. 10.00 i 05.04.2023 r. o godz. 16.30.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z możliwościami tworzenia potencjalnych ścieżek edukacyjno-zawodowych oraz wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, a także otrzymają podstawowe informacje o procesie tegorocznej rekrutacji.

Więcej informacji o wydarzeniu, a także o formie zapisu na niego znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.cdzdm.pl/PL-H5/aktualnosci/2934/system-edukacji-w-polsce-oraz-wstepne-informacje-o-procesie-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych.html