Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023
do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.
– liceum ogólnokształcącego,
– technikum,
– branżowej szkoły I stopnia,
– klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych
przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Zarządzenia nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022 r.

Informacja o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że NIE ma konieczności, aby kandydat zakładał Profil Zaufany.
Logowanie następuje za pomocą Profilu Zaufanego rodzica/opiekuna prawnego. Jeśli jednak kandydat posiada Profil Zaufany, może go wykorzystać do zalogowania się!