Matematyczne fascynacje w przyrodzie

Nauczyciel prowadzący: Anna Kęsa
Termin: piątek 11:45 – 12:30
Sala: 22
Klasa: 3b

Realizacja zajęć Matematyczne fascynacje w przyrodzie ukierunkowana jest na rozwój zainteresowań dzieci, zindywidualizowaną pracę z uczniem zdolnym i kształcenie umiejętności przedmiotowych. Celem zajęć jest rozwijanie myślenia matematycznego uczniów i ich zainteresowań poprzez matematyzację rzeczywistości i jej związku z przyrodą.