Mały czytelnik

Nauczyciel prowadzący: Anna Szkorupska
Termin: środa 12:50 – 13:35, klasy 1a, 1c
poniedziałek 9:50 – 10:35, klasa 1b

Sala: terapeutyczna

Cel główny:
promowanie wśród dzieci czytania książek jako sposób na ich rozwój, kształcenie i zdobywanie wiedzy.

Podstawowe techniki:
– głośne, samodzielne czytanie tekstów przez dzieci,
– czytanie wyselekcjonowanych tekstów przez prowadzącego,
– słuchanie tekstów o charakterze relaksacyjnym i aktywizującym,
– dyskusja na temat utworu,
– wymyślanie innego zakończenia utworu,
– wchodzenie w role wybranego bohatera i przedstawianie scenek inspirowanych sytuacją literacką,
– wykonywanie ilustracji do czytanego utworu.

Serdecznie zapraszam:)