Kształtowanie twórczej wyobraźni dzieci

Nauczyciel prowadzący – Teresa Danak
Termin: środa (co drugi tydzień) 8:55 – 9:40
Sala: terapeutyczna

Klasy: 1b, 2c, 3b

Podczas zajęć będziemy:
– pracować nad zadaniami otwartymi,
– wykonywać ozdoby i elementy dekoracji okolicznościowych,
– ilustrować utwory muzyczne,
– projektować i wykonywać proste urządzenia i obiekty,
– eksponować swoje prace.

Cele zajęć:
– poznanie siebie i innych,
– wykorzystanie zdolności i zainteresowań uczniów,
– kształtowanie inwencji twórczych i pomysłowości,
– wyrabianie kreatywności i fantazji.