Kreatywna plastyka z elementami arteterapii

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Ziółkowska
Termin: czwartek 8:00 – 8:45
Sala: 23
Klasa: 1b

Zajęcia mają na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych. Wszystko, co jest dla dzieci nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia.