Konkurs ZUCH

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Centrum Edukacji Szkolnej (CES)

Cele konkursu:
Konkurs rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, jego treść dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej.
Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności i każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z jednego etapu i polega na samodzielnym rozwiązaniu przez ucznia testu. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi, które uczeń zakreśla bezpośrednio na teście.
Dopuszcza się odczytywanie poleceń przez nauczyciela (w szczególności w klasie 1).
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału u wychowawcy lub koordynatora konkursu w terminie do 31 marca 2020r. i opłacili koszt organizatora – Centrum Edukacji Szkolnej w kwocie 9,50 zł za jeden konkurs.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Centrum Edukacji Szkolnej (CES).
Wyniki za pomocą poczty elektronicznej trafią do szkoły do dnia 15 czerwca 2020r.

Termin i miejsce konkursu:
4 maja 2020r. (poniedziałek) z języka polskiego
5 maja 2020r. (wtorek) z języka angielskiego
6 maja 2020r. (środa) z matematyki

Nagrody:
miejsce 1 – grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa
miejsca od 2 do 5 – dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
miejsca od 6 do 15 – dyplomy laureatów
miejsca powyżej 16 – dyplomy uznania

Koordynatorzy konkursu:
Bogumiła Kordus
Halina Chojnowska-Studzińska
Anna Skorupska

Załącznik:
http://www.ces.edu.pl/zuch-roczny