Konkurs plastyczny „Barwy jesieni”

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych do uczestnictwa w konkursie plastycznym pt. „Barwy jesieni”.

Cele konkursu:
• rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
• wzmacnianie wiary we własne możliwości,
• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

Regulamin konkursu:
• konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych,
• technika plastyczna dowolna – płaska, format A4, A3,
• prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury.

Podpisane prace (zawierające imię, nazwisko, klasę) prosimy składać do końca października.
Prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane na terenie szkoły.

Wszelkich informacji udzielają koordynatorki konkursu:
Katarzyna Ciszewska i Sylwia Wiśniewska

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!