Koło języka angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Nauczyciel prowadzący: Iwona Henkel-Michalak
Termin: poniedziałek 14:45 – 15:30
Sala: 202/203
Klasy: 8