Kółko młodego Europejczyka

Nauczyciel prowadzący: Krzysztof Derejski
Termin: czwartek 15:30 – 16:15
Sala 111
Klasy: 4 – 8

Celem kółka młodego Europejczyka jest propagowanie wiedzy o Europie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów. W roku szkolnym 2015/2016 głównym tematem i hasłem kółka jest: „Kultura francuska”. Zagadnienia obejmują m.in.: francuską architekturę, kuchnię, muzykę oraz tradycje. Ze względu na sugestie uczniów, szczególny nacisk położony jest na poznawanie języka francuskiego. Podczas spotkań uczniowie pracują z podręcznikiem: „Taxi ! 1, Méthode de Français”. Materiały dydaktyczne zapewnia prowadzący.