Kółko matematyczne

Nauczyciel prowadzący: Anna Szymczak
Termin: wtorek 8:00 – 8:45
Sala 205
Klasa: 8a

Podczas zajęć będziemy:
– rozwiązywać zagadki i łamigłówki matematyczne,
– zmagać się z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności,
– przygotowywać się do konkursów matematycznych,
– organizować szkolne uroczystości związane z matematyką,
– szukać matematyki w otaczającym nas świecie,
– grać w gry logiczne oraz samodzielnie je tworzyć.

Celem zajęć jest:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
– aktywizowanie uczniów, zachęcanie do przejawiania inicjatywy, do poszukiwania ciekawych rozwiązań,
– rozwijanie i poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach,
– uczenie uważnego analizowania treści zadania, przedstawiania rozwiązania na różne sposoby.