Kółko historyczne

Nauczyciel prowadzący: Krzysztof Derejski
Termin: wtorek 15:30 – 16:15
Sala 107
Klasy: 4 – 8

Celem koła historycznego jest propagowanie wiedzy historycznej i rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów. Działalność koła historycznego przyjmuje formę cotygodniowych spotkań uczniów interesujących się historią. W spotkaniach kółka historycznego biorą udział uczniowie klas IV – VI. Głównym celem działania kółka historycznego jest rozwijanie zainteresowań uczniów, to oni decydują o tematyce poruszanej na spotkaniach oraz przygotowują wystąpienia, które stanowią podstawę do prowadzonych później dyskusji.