KASZTANOBRANIE W OSIEMDZIESIĄTCE DZIEWIĄTCE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kasztany, kasztany….
lecą wprost pod stopy dzieci roześmianych….

Samorząd Uczniowski oraz Wolontariusze SP89 ogłaszają akcję
KASZTANOBRANIE W OSIEMDZIESIĄTCE DZIEWIĄTCE.

CEL:
• Kształtowanie postaw prospołecznych. Aktywne włączenie się w działania szkoły.
• Pozyskanie funduszy, które zostaną przeznaczone na potrzeby uczniów SP 89.

TERMIN:
Akcja będzie trwała od 5 października do 30 października 2020 r.

FORMA ZBIÓRKI:
Kasztany bez ,,ubranek’’-łupinek należy wsypywać do skrzynek znajdujących się w holu szkoły. Kasztany muszą być czyste, nieuszkodzone, bez pleśni.
Zebrane kasztany zostaną przekazane do Punktu Skupu Kasztanów w Kościanie ul. Składowa 19. Punkt skupu oferuje 70 gr za kilogram kasztanów.

Zachęcamy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do jesiennych spacerów do parku połączonych z aktywnym KASZTANOBRANIEM.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Mirosława Jaszczak
Opiekun Klubu Wolontariatu: Beata Olszewska