Kangur matematyczny – zmiana terminu konkursu

Informujemy, że Centralny Komitet Organizacyjny Konkursu „Kangur Matematyczny” przesuwa termin zawodów konkursu na dzień 22. kwietnia 2021r. na godzinę 9:00. Planowane jest zorganizowanie konkursu na terenie szkoły.
Dla uczniów, którzy zgłosili się do Konkursu, a nie będą mogli wziąć w nim udziału z powodu zamknięcia szkół, Centralny Komitet Organizacyjny rozważy możliwość rozwiazywania zadań konkursowych za pośrednictwem Internetu.