Kadra

DYREKCJA
Dyrektor szkoły
Beata Olszewska
Wicedyrektor
Anna Szymczak

LISTA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
JĘZYK POLSKI
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Maria Czekalska Szarzała
Ewelina Janczycka
Magdalena Prusinowska

JĘZYK ANGIELSKI
Magdalena Dziurla
Iwona Henkel Michalak
Bogumiła Kordus

JĘZYK NIEMIECKI
Arleta Rymaniak

MUZYKA
Agata Majchrowska

PLASTYKA
Dorota Fornalczyk
Agata Majchrowska

HISTORIA
Krzysztof Derejski

WOS
Ewa Martinek

PRZYRODA
Dorota Fornalczyk
Mirosława Jaszczak

BIOLOGIA
Mirosława Jaszczak

GEOGRAFIA
Paweł Szuszkiewicz

FIZYKA
Marek Hałas

CHEMIA
Elżbieta Anioł

MATEMATYKA
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak

INFORMATYKA
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak

TECHNIKA
Dorota Fornalczyk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Ewa Martinek

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Agnieszka Kubaczyk
Mariola Petrych
Tomasz Ledzianowski

RELIGIA
dk. Jan Cieślak
Róża Łukaszek
Monika Opielska

ETYKA
Maja Vogt-Kostecka

DORADZTWO ZAWODOWE
Elżbieta Anioł

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Halina Chojnowska Studzińska
Teresa Danak
Anna Kęsa
Katarzyna Nyczak
Agnieszka Pałamar
Danuta Rajman
Bogumiła Robaczyk Leśnik
Anna Skorupska

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Monika Kosiedowska
Agnieszka Lesicka
Jagoda Jakobsze
Katarzyna Megger
Anita Orzechowska
Anita Socha
Sylwia Wiśniewska

PSYCHOLOG
Agnieszka Zawitowska

PEDAGOG
Hanna Pfeiffer

BIBLIOTEKA
Joanna Weremko Witkowska
Beata Kwiatkowska

LOGOPEDA
Agnieszka Pałamar

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
Agnieszka Pałamar

WYCHOWAWSTWA
Ia – Halina Chojnowska Studzińska
Ib – Anna Skorupska
Ic – Agnieszka Pałamar
IIa – Katarzyna Nyczak
IIb – Anna Kęsa
IIc – Bogumiła Robaczyk Leśnik
IIIa – Teresa Danak
IIIb – Danuta Rajman
IVa – Agata Majchrowska
IVb – Mirosława Jaszczak
IVc – Agnieszka Kubaczyk
IVd – Krzysztof Derejski
Va – Maria Czekalska Szarzała
Vb – Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Vc – Hanna Jasiczak
VIa – Dorota Fornalczyk
VIb – Anna Izydorczyk
VIIa – Magdalena Dziurla
VIIIa – Tomasz Ledzianowski
VIIIb – Magdalena Prusinowska