Kadra

DYREKCJA
Dyrektor szkoły
Anna Szymczak

Wicedyrektor szkoły
Beata Olszewska

LISTA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
JĘZYK POLSKI
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Maria Czekalska
Małgorzata Graczyk Kowalska
Magdalena Prusinowska

JĘZYK ANGIELSKI
Marta Ciesielska
Magdalena Dziurla
Iwona Henkel Michalak
Anna Ratajczak

JĘZYK NIEMIECKI
Sylwia Śleboda

MUZYKA
Agata Majchrowska

PLASTYKA
Agata Majchrowska

HISTORIA
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Anna Matysiak
Szymon Ryster

WOS
Izabela Jokiel Misiak

PRZYRODA
Mirosława Jaszczak

BIOLOGIA
Mirosława Jaszczak

GEOGRAFIA
Paweł Szuszkiewicz

FIZYKA
Alina Specht

CHEMIA
Julita Borowiak

MATEMATYKA
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus
Anna Szymczak

INFORMATYKA
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus

TECHNIKA
Dorota Fornalczyk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Agnieszka Ziółkowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Agnieszka Kubaczyk
Mariola Petrych
Tomasz Ledzianowski

ETYKA
Paulina Urbaniak

DORADZTWO ZAWODOWE
Izabela Jokiel Misiak

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Marta Ciesielska
Izabela Gosik
Agnieszka Pałamar
Anna Skorupska
Sylwia Wiśniewska
Agnieszka Ziółkowska

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Halina Chojnowska Studzińska
Magdalena Gaj
Izabela Gosik
Izabela Jokiel Misiak
Agnieszka Kolber
Agnieszka Lesicka
Katarzyna Megger
Aleksandra Paluch
Paulina Urbaniak

PSYCHOLOG
Michał Frątczak

PEDAGOG
Aniela Sobczak

LOGOPEDA
Natalia Bartczak

BIBLIOTEKA
Joanna Weremko Witkowska
Magdalena Prusinowska

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
Anita Orzechowska

WYCHOWAWSTWA
Ia – Sylwia Wiśniewska
Ib – Marta Ciesielska
IIa – Izabela Gosik
IIb – Agnieszka Ziółkowska
IIIa – Agnieszka Pałamar
IIIb – Anna Skorupska
IVa – Hanna Jasiczak
IVb – Mirosława Jaszczak
Va – Agnieszka Kubaczyk
Vb – Anna Izydorczyk
Vc – Maria Czekalska
VIa – Agata Rozmus
VIb – Anna Ratajczak
VIc – Paweł Szuszkiewicz
VIIa – Małgorzata Graczyk Kowalska
VIIb – Magdalena Prusinowska
VIIc – Tomasz Ledzianowski
VIIIa – Iwona Henkel Michalak
VIIIb – Mariola Petrych