Kadra

DYREKCJA
Dyrektor szkoły
Beata Olszewska
Wicedyrektor
Anna Szymczak

LISTA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
JĘZYK POLSKI
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Maria Czekalska
Joanna Kramer
Magdalena Prusinowska

JĘZYK ANGIELSKI
Magdalena Dziurla
Iwona Henkel Michalak
Bogumiła Kordus

JĘZYK NIEMIECKI
Arleta Rymaniak

MUZYKA
Agata Majchrowska

PLASTYKA
Dorota Fornalczyk
Agata Majchrowska

HISTORIA
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Krzysztof Derejski

WOS
Ewa Martinek

PRZYRODA
Mirosława Jaszczak

BIOLOGIA
Mirosława Jaszczak

GEOGRAFIA
Paweł Szuszkiewicz

FIZYKA
Zbigniew Barteczka

CHEMIA
Elżbieta Anioł

MATEMATYKA
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak

INFORMATYKA
Hanna Jasiczak
Katarzyna Węcławiak

TECHNIKA
Dorota Fornalczyk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Agnieszka Ziółkowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Agnieszka Kubaczyk
Mariola Petrych
Tomasz Ledzianowski

RELIGIA
dk. Paweł Matuszewski
Róża Łukaszek
Monika Opielska

ETYKA
Agnieszka Brząkała

DORADZTWO ZAWODOWE
Elżbieta Anioł

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Halina Chojnowska Studzińska
Anna Kęsa
Katarzyna Nyczak
Agnieszka Pałamar
Katarzyna Pilarczyk
Bogumiła Robaczyk Leśnik
Anna Skorupska
Sylwia Wiśniewska
Agnieszka Ziółkowska

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Katarzyna Bykowska
Agnieszka Kubaczyk
Agnieszka Lesicka
Katarzyna Megger
Anita Orzechowska
Anita Socha
Weronika Stachecka

PSYCHOLOG
Olga Madej

PEDAGOG
Hanna Pfeiffer

BIBLIOTEKA
Joanna Weremko Witkowska
Magdalena Prusinowska

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
Anita Orzechowska
Agnieszka Pałamar

WYCHOWAWSTWA
Ia – Sylwia Wiśniewska
Ib – Agnieszka Ziółkowska
Ic – Katarzyna Pilarczyk
IIa – Halina Chojnowska Studzińska
IIb – Anna Skorupska
IIc – Agnieszka Pałamar
IIIa – Katarzyna Nyczak
IIIb – Anna Kęsa
IIIc – Bogumiła Robaczyk Leśnik
IVa – Iwona Henkel Michalak
IVb – Mariola Petrych
Va – Agata Majchrowska
Vb – Mirosława Jaszczak
Vc – Agnieszka Kubaczyk
Vd – Krzysztof Derejski
VIa – Maria Czekalska Szarzała
VIb – Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
VIc – Hanna Jasiczak
VIIa – Dorota Fornalczyk
VIIb – Anna Izydorczyk
VIIIa – Magdalena Dziurla