Kadra

DYREKCJA
Dyrektor szkoły
Beata Olszewska
Wicedyrektor
Anna Szymczak

LISTA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
JĘZYK POLSKI
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Maria Czekalska
Małgorzata Graczyk Kowalska
Magdalena Prusinowska

JĘZYK ANGIELSKI
Magdalena Dziurla
Iwona Henkel Michalak
Bogumiła Kordus
Anna Skrzypińska

JĘZYK NIEMIECKI
Marzena Zblewska

MUZYKA
Agata Majchrowska

PLASTYKA
Agata Majchrowska

HISTORIA
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Damian Pałka
Piotr Świątkowski

WOS
Ewa Martinek

PRZYRODA
Mirosława Jaszczak
Paweł Szuszkiewicz

BIOLOGIA
Mirosława Jaszczak

GEOGRAFIA
Paweł Szuszkiewicz

FIZYKA
Alina Specht

CHEMIA
Andżelika Hajdasz

MATEMATYKA
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus
Anna Szymczak

INFORMATYKA
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus

TECHNIKA
Dorota Fornalczyk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Agnieszka Ziółkowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Agnieszka Kubaczyk
Mariola Petrych
Tomasz Ledzianowski

RELIGIA
dk. Andrzej Marciniak
Róża Łukaszek
Monika Opielska

ETYKA
Karolina Napiwodzka

DORADZTWO ZAWODOWE
Izabela Jokiel Misiak

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Halina Chojnowska Studzińska
Katarzyna Nyczak
Agnieszka Pałamar
Katarzyna Pilarczyk
Anna Skorupska
Sylwia Wiśniewska
Agnieszka Ziółkowska

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Katarzyna Bykowska
Agnieszka Lesicka
Katarzyna Megger
Paulina Schmidt
Martyna Winkowska

PSYCHOLOG
Michał Frątczak

PEDAGOG
Aniela Sobczak

BIBLIOTEKA
Joanna Weremko Witkowska
Magdalena Prusinowska

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
Anita Orzechowska
Katarzyna Pilarczyk

WYCHOWAWSTWA
Ia – Agnieszka Pałamar
Ib – Anna Skorupska
IIa – Katarzyna Nyczak
IIb – Halina Chojnowska Studzińska
IIIa – Sylwia Wiśniewska
IIIb – Agnieszka Ziółkowska
IIIc – Katarzyna Pilarczyk
IVa – Agata Rozmus
IVb – Anna Skrzypińska
IVc – Paweł Szuszkiewicz
Va – Małgorzata Graczyk
Vb – Magdalena Prusinowska
Vc – Tomasz Ledzianowski
VIa – Iwona Henkel Michalak
VIb – Mariola Petrych
VIIa – Agata Majchrowska
VIIb – Mirosława Jaszczak
VIIc – Agnieszka Kubaczyk
VIId – Krzysztof Derejski
VIIIa – Maria Czekalska Szarzała
VIIIb – Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
VIIIc – Hanna Jasiczak