IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – PISANKA 2021

I. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

II. Inicjator konkursu:
Ogród Jordanowski nr 2 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30A.

III. Cele konkursu:
-pielęgnowanie polskich tradycji wielkanocnych związanych ze zwyczajem zdobienia jajek poprzez zaktywizowanie dzieci do pracy twórczej,
-kształtowanie wrażliwości estetycznej,
-rozwijanie twórczej aktywności plastycznej i doskonalenie sprawności manualnej,
-rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia,
-kształtowanie tożsamości regionalnej poprzez twórczość plastyczną.

IV. Uczestnicy
Uczniowie klas I-VIII

V. Zasady konkursu
1. W konkursie oceniana będzie przestrzenna praca plastyczna o kształcie jajka (wielkość jajka: od kurzego do strusiego) ozdobiona dowolną techniką – PISANKA.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do szkoły pracę konkursową spełniającą wymagania inicjatora konkursu wraz z:
– kartką wypisaną w następujący sposób: imię, nazwisko i wiek uczestnika, numer i adres szkoły, imię, nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy/e-mail,
deklaracją uczestnictwa.
– Szczegółowe wymagania dotyczące pracy plastycznej dostępne są w regulaminie konkursu.

VI. Terminy:
Prace konkursowe przyjmuje w szkole pani Martyna Winkowska do dnia 23.03.2021 r.
Wykonane prace można dostarczyć:
-bezpośrednio do świetlicy (klasy I-III),
-zostawić w dyżurce szkoły z karteczką informacyjna, że jest to praca na konkurs „PISANKA” do przekazania pani Martynie Winkowskiej.
Rozstrzygnięcie konkursu przez inicjatora planowane jest na 27.03.2021 r.

VII. Kryteria oceniania:
Prace konkursowe będą oceniane przez inicjatora konkursu w trzech kategoriach wiekowych:
• od 5 do 8 lat
• od 9 do 12 lat
• od 13 do 16 lat
Przy wyborze będą brane pod uwagę cechy takie jak: tradycja połączona z oryginalnością, dbałością o szczegóły, samodzielne wykonanie i estetyka pracy.
Osobną kategorią jest Grand Prix, w której oceniana będzie pisanka wielkanocna wykonana w tradycyjny, regionalny sposób.
Inicjator zastrzega sobie prawo do wstępnej eliminacji prac niespełniających warunków konkursu. Własność nadesłanych prac przechodzi na inicjatora konkursu.

VIII. Nagrody
Zwycięzcy i osoby wyróżnione zostaną poinformowane o uroczystości wręczenia dyplomów i nagród poprzez kontakt ze szkołą oraz z opiekunami.
Wyniku konkursu zostaną również opublikowane na stronie szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach na platformie Librus.
Uroczystość rozdania dyplomów wraz z nagrodami rzeczowymi odbędzie się 27 marca 2021 r. o godz. 12 00 na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30A.
Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych.
Nieodebrane nagrody i dyplomy zostaną przesłane na adres szkoły lub domowy dla osób indywidualnych nie będących mieszkańcami miasta Poznań.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie inicjatora konkursu: https://oj2poznan.pl/ix-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-pisanka-2021/.

IX. Koordynator konkursu
Martyna Winkowska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA