INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ OD DNIA 11.03.2020 R. DO DNIA 24.03.2020 R.

Szanowni Państwo,
działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu niniejszym informuję, że w oparciu o rekomendacje władz Miasta Poznania zawieszam zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze od dnia 11 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r.
Decyzję taką podejmuję, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Jednocześnie informuję, że Par. 18 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach stanowi, iż dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Dyrektor szkoły
Beata Olszewska