Europejski Konkurs Statystyczny – EDYCJA VI

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Główny Urząd Statystyczny (część krajowa) oraz EUROSTAT we współpracy z 19. krajami europejskimi (część europejska).

Cele konkursu:
– zainteresowanie uczniów statystyką,
– popularyzacja statystyki publicznej i udostępnianych danych wśród uczniów,
– popularyzacja roli statystyki publicznej w życiu społeczeństwa obywatelskiego,
– wzrost zainteresowania uczniów statystyką publiczną,
– wspieranie rozwoju umiejętności współpracy oraz wyznaczania i realizacji celów uczniów,
– wzmocnienie roli statystyki publicznej w różnych aspektach życia społecznego,
– zachęcenie do korzystania z oficjalnych, zagranicznych źródeł statystycznych Eurostatu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 8.

Zasady konkursu:
– do udziału w konkursie zgłaszają się ZESPOŁY, składające się z dwóch lub trzech uczniów, w nieprzekraczalnym terminie do 27.01.2023r., dostarczając w tym terminie podpisane zgody (patrz załączniki)
ETAP I CZĘŚCI KRAJOWEJ – test on-line:
Pierwszy etap odbędzie się on-line. Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie formularza, zawierającego 3 testy z pytaniami zamkniętymi. Każde pytanie ma 4 możliwe odpowiedzi z czego tylko jedna jest prawidłowa.
– Test 1 – podstawowy test wiedzy;
Test zawiera 10 pytań dotyczących zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego.
– Test 2 – oficjalne dane statystyczne;
Test zawiera 10 pytań dotyczących wyszukiwania oficjalnych danych statystycznych i wyników badań publikowanych przez GUS oraz Eurostat.
– Test 3 – interpretacja tekstu analitycznego;
Test zawiera 10 pytań dotyczących interaktywnej i bardzo ciekawej publikacji, która zostanie podana przez Inicjatora konkursu.
ETAP II CZEŚCI KRAJOWEJ- analiza danych i prezentacja wyników.
Szczegółowy regulamin części krajowej: https://eks.stat.gov.pl/
ETAP EUROPEJSKI:
– W części europejskiej zespoły, które zostaną wyłonione w etapie krajowym, mają za zadnie przygotować film trwający 2 min i 10 sekund oraz krótki dokument PDF, wyjaśniający proces tworzenia filmu, zastosowane techniki, proces podejmowania decyzji oraz źródła danych statystycznych. Temat filmu zostanie podany przez Inicjatora Konkursu w późniejszym terminie.
W ramach eliminacji o przygotowanie filmu zostanie poproszonych po 5 najlepszych zespołów z części krajowej w każdej kategorii. Następnie odbędzie się głosowanie on-line na najlepsze dwa filmy. Filmy oceniane są również przez jury, które wyłoni 4 najlepsze filmy.
– Więcej informacji na temat części europejskiej: https://www.esc2023.eu/

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.
Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi.

Termin konkursu:
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy oddali podpisane zgody uczestnictwa (patrz załączniki) koordynatorom konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 27.01.2023 r.
– 1 lutego 2023 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU I: TEST ON-LINE – godzina 12:00
– 21 lutego 2023 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU I: TEST ON-LINE – godzina 24:00
– 26 lutego 2023 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z ETAPU I
– 27 lutego 2023 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU II: PRZYGOTOWYWANIE PREZENTACJI
– 14 marca 2023 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU II: WYSŁANIE PREZENTACJI
– 30 marca 2023 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
– 30 marca 2023 r. PRACA ZESPOŁOWA NAD FILMAMI
– 21 kwietnia 2023 r. OSTATECZNY TERMIN PRZESŁANIA FILMÓW
– 25 kwietnia – 28 kwietnia 2023 r. GŁOSOWANIE ON-LINE NA FILMY
– DO 6 maja 2023 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW CZĘŚCI KRAJOWEJ I FILMÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO CZĘŚCI EUROPEJSKIEJ NA STRONIE KONKURSU.

Komisja konkursowa:
Iwona Michalak-Henkel
Izabela Jokiel-Misiak
Agata Rozmus
Marzena Zblewska

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak

Załączniki:
Regulamin Inicjatora
Oświadczenie ucznia/opiekuna prawnego
Oświadczenie ucznia/opiekuna prawnego do drugiego etapu konkursu krajowego
Oświadczenie ZESPOŁU