Ekonomiczny klucz do przyszłości 2021

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka”, ul. Grabowa 33, 61-473 Poznań

Cele konkursu:
– popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkoły podstawowej,
– rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finałowego.
Na etapie szkolnym i międzyszkolnym uczniowie rozwiązują test konkursowy dostępny on-line przy stanowisku komputerowy w szkole lub w miejscu zamieszkania, jeżeli uczeń przebywa na kwarantannie lub w przypadku czasowego zawieszenia pracy szkół.
W czasie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych aplikacji, stron internetowych i komunikatorów. W przeglądarce należy włączyć obsługę JavaScript oraz ustawić opcję „Zezwalaj na wyskakujące okienka”.
Testy obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, w tym tematy poruszane w trakcie wykładów adresowanych do uczestników, które zostaną przeprowadzone on-line w ramach działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także podanej literatury podstawowej.
Do udziału w konkursie uczestnicy przygotowują się samodzielnie.
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału wysyłając maila do nauczyciela matematyki w terminie do 20.11.2020r. Do zgłoszenia, prosimy, dołączyć skan zgody na udział w konkursie.

Termin i miejsce konkursu:
– etap szkolny odbędzie się w dniu 15 marca 2021r. (poniedziałek) o godz. 14.00. Ogłoszenie wyników etapu szkolnego konkursu w formie komunikatu, w wersji elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu.
– etap międzyszkolny konkursu odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021r. (poniedziałek) o godz. 14.00.

Kryteria oceniania prac:
Do etapu międzyszkolnego konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy na etapie szkolnym uzyskali 75% możliwych do zdobycia punktów.
Do etapu finałowego konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy na etapie międzyszkolnym uzyskali 80% możliwych do zdobycia punktów.
Na etapie finałowym uczniowie będą przygotowywać rozwiązanie praktyczne problemu. Swoje rozwiązanie zaprezentują w czasie wideokonferencji z Międzyszkolną Komisją Konkursową. Ocenie podlegają m.in.: oryginalność, kreatywność, wartość merytoryczna, walory językowe/poprawność językowa, atrakcyjność prezentacji.

Nagrody:
Tytuł Laureata Konkursu uzyskują zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca.
Wszyscy uczniowie biorący udział w etapie szkolnym konkursu otrzymają 3 punkty w kategorii zachowanie oraz ocenę celującą, bardzo dobrą lub „+” z matematyki. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu międzyszkolnego otrzymają 10 punktów w kategorii zachowanie oraz ocenę celującą, bardzo dobrą lub „+” z matematyki.

Szkolna Komisja Konkursowa:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Agata Rozmus

Zgoda na udział w konkursie
Regulamin konkursu