Deklamatornia

19 listopada o godzinie 15.30 odbędzie się konkurs recytatorski dla klas IV-VIII. Tematem tegorocznej „Deklamatornii” są wiersze pana Dominika Górnego. Do recytacji można wybrać dowolny wiersz ze zbiorów poety, w przypadku krótszych wierszy, prosimy o recytację dwóch utworów.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– popularyzacja poezji współczesnej,
– rozwijanie zdolności recytatorskich,
– wspieranie uzdolnień, rozwijanie zainteresowań uczniowskich,
– promowanie sztuki żywego słowa w środowisku szkolnym.

Wymagania:
Recytacja wierszy poety Dominika Górnego.

Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
kategoria I – uczniowie klas IV-VI
kategoria II – uczniowie klas VII-VIII.

Zasady konkursu:
1. Każdy uczestnik przygotowuje recytację jednego dłuższego lub dwóch krótszych wierszy pana Dominika Górnego.

Kryteria oceny:
– dykcja (staranność, wyrazistość mowy, siła i barwa głosu),
– interpretacja (rozumienie tekstu, przekazanie emocji),
– ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:
1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona po wygłoszeniu wierszy przez wszystkich uczestników.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, laureaci I-III miejsca nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia przyjmują panie polonistki do dnia 15.11.2019 r.
Zachęcamy do udziału w konkursie
Agnieszka Czarnocka-Gospodarczyk Maria Czekalska Magdalena Prusinowska