Dedykacja dla Uczniów i Rodziców Osiemdziesiątki Dziewiątki

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie Osiemdziesiątki Dziewiątki,

za nami wyjątkowy rok szkolny, który był dla nas nie tylko inny, ale także bardzo trudny.

Wszystkim nam zdarzały się chwile zwątpienia, czy podołamy w tej nowej nieznanej nam rzeczywistości?
Dziękuję Rodzicom i Nauczycielom za niestrudzony wysiłek włożony w edukację dzieci.
Dziękuję Wam Uczniowie za to, że wnosicie w nasze życie tyle radości.
Wasze sukcesy są także naszymi sukcesami.

Zanim wszyscy wyruszymy po wakacyjną przygodę zapraszam do obejrzenia filmu:
pt. „Osiemdziesiątka Dziewiątka prezentuje…Z wirusem pod wiatr.”
Film nagrany przez nauczycieli Osiemdziesiątki Dziewiątki jest dedykacją dla Was Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice oraz podziękowaniem za ogromne zaangażowanie i wsparcie w czasie zdalnego nauczania.

Życzę Wszystkim pięknych, słonecznych wakacji, z dala od trosk i zmartwień. Wypoczywajcie i wracajcie zdrowi do Osiemdziesiątki Dziewiątki.

Z wyrazami szacunku
Beata Olszewska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 89

Z wirusem pod wiatr – tekst

Wielka Księga Opowiadań – podziękowania

Kochani!

Chciałybyśmy Wam bardzo podziękować za wspólne tworzenie Interaktywnej Księgi Opowiadań 89! Za Waszą kreatywność i zaangażowanie! Za pomysły i niesamowite opowieści! Za serce, które włożyliście w napisanie opowiadań!

W podziękowaniu przygotowałyśmy dla Was coś specjalnego:

https://biteable.com/watch/ksiga-opowiada-89-2633264

Magda, Janek, Milenka, Staś, Agata, Filip 🙂

Bardzo dziękujemy!
Do zobaczenia we wrześniu!

Katarzyna Nyczak
Joanna Weremko

Regulamin wakacyjnego konkursu fotograficznego „Wakacje – zasady mają rację!”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania

Cele konkursu:
– kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, mogących zaistnieć w czasie wakacji,
– promowanie atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
– zachęcanie do bezpiecznej aktywności w czasie wakacji,
– rozwijanie umiejętności przewidywania własnych zachowań oraz samodzielności i odpowiedzialności,
– rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów w zakresie grafiki komputerowej,
– podzielenie się wspomnieniami i wrażeniami z miejsca, w którym spędzamy wakacje.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-4 oraz 5-7.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– pracę należy wykonać w postaci kolażu zdjęć (kolaż powinien zawierać od 4 do 10 zdjęć, osobiście wykonanych przez uczestnika), praca powinna być zapisana w jednym z formatów: pdf, jpg, png, natomiast wielkość pliku nie powinna przekraczać 15 MB
– prace należy przysłać na adres anna.szymczak@sp89poznan.edu.pl, a w temacie wiadomości wpisać KONKURS WAKACYJNY; treść maila powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę, do której uczestnik będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność oraz estetykę wykonania.

Termin i miejsce konkursu:
– termin nadsyłania prac: 23 sierpnia 2020 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 11 września 2020 r.

Nagrody:
– wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a miejsca 1-3 nagrodę rzeczową,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę z edukacji informatycznej (dotyczy uczniów klas 1–3) lub informatyki (dotyczy klas 4-8),
– prace, które otrzymają I miejsce w każdej kategorii wiekowej będą brały udział w finale konkursu, którego organizatorem jest Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora orz Inicjatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora i Inicjatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora oraz Inicjatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Koordynatorzy konkursu:
Hanna Pfeiffer
Anna Szymczak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z listami dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu w roku szkolnym 2020/2021.
Lista dzieci zakwalifikowanych

Minimalna liczba punktów uprawniająca do kwalifikacji to 155.

Lista zakwalifikowanych obejmuje wyłącznie kandydatów spoza obwodu szkoły. Rodzice uczniów zakwalifikowanych powinny potwierdzić wolę zapisu dziecka do naszej szkoły do dnia 24 czerwca 2020 roku.
Potwierdzenie woli będzie możliwe w systemie NABÓR (poprzez logowanie na indywidualne PIN) lub przesyłając skan poniższego oświadczenia na adres nabor@sp89poznan.edu.pl
Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Kandydaci z obwodu, którzy złożyli zgłoszenie są przyjęci z urzędu i nie ma potrzeby potwierdzania woli.

Rodzice kandydatów cofniętych do szkoły obwodowej, czyli niezakwalifikowanych do szkoły pozaobwodowej, powinni potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły obwodowej, chyba, że planują uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Uroczyste pożegnanie Ósmoklasistów

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice!
Serdecznie zapraszamy 26 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 na uroczyste pożegnanie Absolwentów zacnej Osiemdziesiątki Dziewiątki.
Spotkamy się z Wami na dziedzińcu szkolnym. Ten Dzień będzie wyjątkowy dla nas wszystkich. Chcemy Was pożegnać uroczyście, pamiętając o zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Dlatego prosimy o zasłonięcie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego na boisku szkolnym.
Czekamy na Was 🙂