Europejski Dzień Języków

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
W dniu 26 września 2021 r. obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Z tej okazji w najbliższym tygodniu nauczyciele języków angielskiego i niemieckiego przeprowadzą we wszystkich klasach zajęcia, podczas których uczniowie będą mieli okazję poznać różne ciekawostki dotyczące języków, rozwiązać quizy językowe, dowiedzieć się, dlaczego warto uczyć się języków.
Zachęcamy do wyszukania w garderobie ubrań z nadrukami w różnych językach i założenia ich w najbliższym tygodniu poświęconemu językom- na pewno każdy z nas znajdzie jakiś T-shirt lub bluzę z napisem w języku obcym 🙂
Poczujmy to bogactwo językowe i pozdrawiajmy się w różnych językach.
Koniecznie odwiedźcie hol patrona, w którym znajdziecie ciekawe informacje o językach i sposobach uczenia się ich przedstawione w projektach uczniów!
Poniżej kilka najważniejszych informacji dotyczących tego święta!
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Europejski Dzień Języków (EDJ; ang. European Day of Languages, fr. Journée européenne des langues) – międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.
Święto zostało ustanowione przez Radę Europy, z siedzibą w Strasburgu, w 2001 roku – na zakończenie Europejskiego Roku Języków zorganizowanego przez Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO.
Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków, zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając zainteresowanie milionów ludzi w 45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się języków.

Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony jest corocznie. Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:
1. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, jak również konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią, w celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

Z okazji święta organizowane są liczne wydarzenia – imprezy dla dzieci, okolicznościowe programy telewizyjne i radiowe, specjalne kursy językowe oraz konferencje naukowe. W poszczególnych państwach obchody są koordynowane przez Krajowe Punkty Kontaktowe. Poszczególne wydarzenia organizowane są przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły i biblioteki.

Informacja od Rodzinnej Pracowni Kulinarnej

Szanowni Państwo,
Przed Nami nowy rok szkolny 2021/22.
Z nowym zapałem i mnóstwem nowości, pomysłów w kulinarnych propozycjach dla naszych milusińskich wracamy do pracy.
System zamówień przez portal www.kid-eat.pl pozostaje bez zmian, natomiast z powodu znacznych podwyżek cen żywności jesteśmy zmuszeni nieznacznie podwyższyć ceny posiłków w stosunku do cennika z zeszłego roku szkolnego.
Ceny posiłków wynoszą:
bułka – 3 zł,
deser (drugie śniadanie) – 3,50 zł
zupa + danie główne + napój – 13 zł,
danie główne + napój – 11 zł,
zupa + napój – 5 zł.
System został uaktualniony 23 sierpnia br. Liczymy na Państwa zrozumienie, dalszą współpracę i zaufanie w obszarze żywienia dzieciaków w Waszej szkole.

Serdecznie pozdrawiam,

Anna Czekała
RODZINNA PRACOWNIA KULINARNA

Informacja dla Rodziców Uczniów klas pierwszych

Drodzy Pierwszoklasiści, Szanowni Rodzice,
serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września o godz. 11:00.
Z uwagi na panującą pandemię prosimy, aby dzieciom towarzyszyli tylko rodzice.
Listy uczniów zostaną umieszczone na drzwiach wejściowych do budynku szkoły w dniu 30 sierpnia br.

1 września otrzymacie Państwo pakiet dokumentów do wypełnienia. Prosimy o wypełnienie ich na miejscu i oddanie całego pakietu w sekretariacie szkoły lub najpóźniej 2 września podczas zebrań z rodzicami. Rodzice, którzy jeszcze nie dostarczyli oryginalnych dokumentów zgłoszenia dziecka do szkoły powinni oddać je w dniu 1 września.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami do wypełnienia.
Deklaracja uczestnictwa w religii i etyce
Karta informacyjna
Karta zgłoszenia do świetlicy
Klauzula informacyjna
Monitoring wizyjny
Wizerunek dziecka i opiekuna prawnego
Wizerunek osób innych niż dzieci
Zgoda na świadczenia ogólnostomatologiczne
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

W tym dniu na terenie szkoły, poza salami lekcyjnymi, Uczniów i Rodziców obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

Z wielką radością czekamy na spotkanie z Wami
Dyrekcja szkoły oraz Nauczyciele

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022


Drogie Uczennice i drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice uczniów klas II – VIII
,
ze względu na epidemię oraz zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych, do których zapraszamy tylko Uczniów.

Rodzice proszeni są o oczekiwanie na dzieci przed budynkiem.

Na terenie szkoły, poza salami lekcyjnymi, Uczniów obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
Prosimy o wyposażenie dzieci w maseczki.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla klas 3a, 3b, 3c, 4a, 5a, 5b, 5c, 6b, 7b, 7c:
rozpoczęcie spotkania – godz. 9:00
zakończenie spotkania – godz. 9:30.

Wejście i wyjście od strony placu zabaw, następnie wejście przy sali gimnastycznej:
sala 113 – klasa 5b
sala 114 – klasa 5c
sala 115 – klasa 7c
sala 108 – klasa 7b
sala 109 – klasa 6b

główne wejście:
sala 21 – klasa 3b
sala 22 – klasa 3c
sala 23 – klasa 3a
sala 111 – klasa 5a
sala 107 – klasa 4a

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla klas 2a, 2b, 4b, 4c, 6a, 7a, 7d, 8a, 8b, 8c:
rozpoczęcie spotkania – godz. 10:00
zakończenie spotkania – godz. 10:30.

Wejście i wyjście od strony placu zabaw, następnie wejście przy sali gimnastycznej:
sala 202 – klasa 7d
sala 203 – klasa 7a
sala 205 – klasa 8b
sala 206 – klasa 8c
sala 207 – klasa 8a

główne wejście:
sala 22 – klasa 2a
sala 23 – klasa 2b
sala 111 – klasa 4c
sala 114 – klasa 4b
sala 204 – klasa 6a

Zapisy do świetlicy szkolnej:
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego wychowawcy klas II – III przekażą uczniom karty zapisu do świetlicy szkolnej oraz upoważnienie do odbioru.
Dokumenty można pobrać poniżej.
Załącznik 1
Załącznik 2

W przypadku chęci zapisania uczniów starszych klas, prosimy o kontakt drogą elektroniczną przez Librusa z kierownikiem świetlicy Panią Agnieszką Lesicką.
Prosimy o zwrot wypełnionych kart w dniu 2 września. Uczniowie powinni oddać karty wychowawcy klasy.
Równocześnie prosimy o informacje w Librusie do Pani Agnieszki Lesickiej do dnia 31 sierpnia br. o chęci zapisania dziecka do świetlicy szkolnej.

Z wielką radością czekamy na spotkanie z Wami
Dyrekcja szkoły oraz Nauczyciele

INFORMACJE DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

Szanowni Rodzice Uczniów klas pierwszych,
Drodzy Pierwszoklasiści,

niedługo spotkamy się w Osiemdziesiątce Dziewiątce. Czekamy na Was 1 września, który będzie dla nas wszystkich bardzo ważnym i wyjątkowym dniem.
W obecnej sytuacji ze względu na Covid-19 nie miałam możliwości zaprosić Państwa i Dzieci na tradycyjne spotkanie integracyjno – informacyjne w czerwcu.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły przekażę Państwu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
Dnia 1 września otrzymacie Państwo pakiet niezbędnych wewnątrzszkolnych dokumentów do wypełnienia. Jeśli Państwo wyrazicie taką wolę, możecie dostarczyć też kserokopię Gotowości Szkolnej.
Dnia 2 września o godz. 17:00 zapraszamy Rodziców na spotkanie integracyjno – informacyjne z wychowawcami i nauczycielami uczącymi oraz z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
Informacja dotycząca organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły najpóźniej w ostatnim tygodniu wakacji.

Przekazuję też kilka informacji, które pomogą Państwu przygotować się z dziećmi do rozpoczęcia edukacji:
Wyprawka ucznia klasy pierwszej
Świetlica jest czynna w godz. 6:30 – 17:00. Dzieci spędzają czas w grupach wiekowych. Zapisy w dniu 1 września 2021 r.
Obiady przygotowywane są na miejscu przez Rodzinną Pracownię Kulinarną. Szczegóły dotyczące płatności i zamawiania posiłków zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły najpóźniej w ostatnim tygodniu wakacji.
Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego Librus. Kody dostępu otrzymacie Państwo 1 września.
W szkole zostaną utworzone dwa oddziały pierwsze. W klasie może być maksymalnie 27 uczniów. Z uwagi na to, że nadal rodzice zgłaszają dzieci z obwodu, listy klas będą tworzone w ostatnim dniu wakacji.

Tymczasem pozdrawiam wakacyjnie z Osiemdziesiątki Dziewiątki i zapraszam do obejrzenia filmu o naszej szkole.


Beata Olszewska
dyrektor szkoły