Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Przypominamy, że rekrutacja do szkół podstawowych dla dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w pierwszej klasie, będzie odbywać się w terminie 6 – 27 kwietnia.

W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu. Dzieci te nie podlegają rekrutacji. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności zapisu dziecka do szkoły – należy wypełnić zgłoszenie.

WAŻNE! Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną rodzice proszeni są, aby zarówno zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka, jak i pozostałe dokumenty będące potwierdzeniem spełnionych kryteriów wysyłali drogą elektroniczną (skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami) na adres nabor@sp89poznan.edu.pl lub pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru). Dokumenty należy przesłać wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Dokumenty można również zostawiać w zamkniętej i opisanej kopercie w godz. 7:00 – 13:00 w skrzynce znajdującej się w wejściu do holu szkoły. Jednocześnie prosimy o informację telefoniczną o fakcie pozostawienia dokumentów (61 8 485 361).

Przypominamy, że dokumenty muszą być podpisane przez obu rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Preferowaną przez naszą szkołę formą dostarczania dokumentów jest poczta elektroniczna lub skrzynka w holu szkoły.

Poniżej zamieszczamy dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej (dotyczy dzieci spoza obwody naszej szkoły):
Oświadczenie 1
Oświadczenie 3
Oświadczenie 4
Oświadczenie 5

Terminy rekrutacji

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia do szkoły oryginału dokumentów. Można to jednak będzie zrobić w późniejszym terminie.
Warto także powiadomić mailowo placówki pierwszego wyboru o fakcie wysłania wniosku pocztą.

Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach Miasta i NABÓR oraz w szkołach biorących udział w rekrutacji. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach.

Kryteria naboru
– Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegają procesowi rekrutacji. W tym wypadku decydować będą kryteria naboru:
zamieszkanie kandydata na terenie Poznania – 65 pkt.;
– rodzeństwo kandydata uczy lub będzie uczyć się w tej samej placówce – 30 pkt;
– oboje rodziców lub opiekunów płaci podatki w Poznaniu – 80 pkt;
– wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt.

Rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej placówki, przysługuje możliwość odwołania – w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram:
– 6-27 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka,
– 8 maja – ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
– 8-12 maja – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka,
– 14 maja – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
– 10-25 czerwca – rekrutację uzupełniającą zaplanowano.

Poniżej zamieszczamy nowy rejon Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu
http://sip.geopoz.pl/sip/oswiata/obwody_2021>

Informator dla rodziców

Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie kryteriów dla uczniów spoza obwodu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania

Dostęp do elektronicznych podręczników

Informujemy, że Wydawnictwo Nowa Era uruchomiło stronę https://www.nowaera.pl/naukazdalna z materiałami dla uczniów i nauczycieli na okres nauki zdalnej. Znajdują się tam ebooki do wszystkich przedmiotów dla klas 1-8. Uczniowie mogą pobrać e-podręcznik na swój domowy komputer.

Kiedy biblioteki nieczynne…

Czas spędzany w domu może też być okazją do czytania książek. Do czego nieustająco zachęcam! Tym razem spieszę z informacją, że Legimi serwis oferujący ebooki i audiobooki w abonamencie udostępnił bezpłatnie wybrane książki dla dzieci i młodzieży. Wszystkie książki dostępne są w formie ebooka, a część z nich dodatkowo audiobooka.
Warto też wejść na google art project polska Kolekcje Google Arts&Culture i odbyć wirtualne odwiedziny w muzeach świata. Muzea umożliwiają przeglądanie swoich zbiorów, wybrane oferują również funkcję wirtualnego zwiedzania.
Joanna Weremko-Witkowska

Informacje MEN dotyczące zawieszenia zajęć

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca do 25 marca br.
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.