Biblioteka

Joanna Weremko Witkowska
poniedziałek – piątek: 8:00 – 14:00

Magdalena Prusinowska
poniedziałek: 14:00 – 16:30
wtorek: 13:00 – 16:45
czwartek: 11:45 – 12:30