Biblioteka

Joanna Weremko Witkowska
poniedziałek – piątek: 8:00 – 14:00

Magdalena Prusinowska
poniedziałek: 14:00 – 15:00
wtorek: 13:00 – 16:30
czwartek: 13:00 – 15:30